Združenje trgovcev mesta Ljubljana

Združenje podjetnikov centra mesta Ljubljana


Združeni za ustvarjanje boljših pogojev poslovanja v mestu Ljubljana


Podjetniško trgovska zbornica (PTZ) pri GZS je 14. februarja 2011 na pobudo ljubljanskih trgovcev ustanovila novo Združenje trgovcev mesta Ljubljana. Namen Združenja je povezati čim večje število trgovcev v mestnem središču Ljubljane, da bi lažje in učinkoviteje uresničevali skupne interese in ustvarjali boljše pogoje poslovanja.

Potrebo po ustanovitvi Združenja trgovcev mesta Ljubljana so trgovci izrazili že januarja 2010 na 1. srečanju trgovcev mesta Ljubljane, ter na drugem srečanju septembra 2010 z županom Zoranom Jankovičem, ko se je zbralo skoraj 100 trgovcev.

Združenje si bo prizadevalo v sodelovanju z GZS-Podjetniško trgovsko zbornico za:

  • vzpostavitev mestnega marketinga
  • skupne promocijske akcije ter zvpostavitev sodelovanja med trgovci
  • izvajanje akcije " Ohranimo lokalnega trgovca"
  • organizacija aktualnih izobraževanj in usposabljanj po meri trgovcev
  • informiranje o aktualnih dogodkih, poslovnih priložnostih, zakonskih spremembah, posredovanje poslovnih informacij ter brezplačno podajanje nasvetov za področje trgovine in trgovinskega poslovanja.

Vsa vprašanja ali morebitne predloge lahko posredujete preko spodnjega obrazca.


Avtor: PTZ