Združenje trgovcev mesta Ljubljana

Projekt vzpostavitve mestnega marketinga v slovenskih mestih


Podjetniško trgovska zbornica pri GZS je v marcu 2011 začela z nacionalnim pilotnim projektom vzpostavitve mestnega marketinga (Town Centre Management – TCM) v Sloveniji. Za projekt smo se odločili na pobudo mestnih trgovcev in avstrijskih partnerjev - Združenja mestnega marketinga.

Gre za projekt, ki ima širši družbeno koristen pomen, zato smo vanj takrat vključili Službo vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Slovensko turistično organizacijo, ter zainteresirane mestne občine; Ljubljano, Celje in Koper.

PTZ se je upravljanja z mestnimi središči lotila na premišljen in celovit način. V mestna jedra bo po vzoru zahodno evropskih držav vzpostavila mestni marketing, ki jim bodo gospodarili tako imenovani mestni menedžerji (mestne menedžerje imajo zaposlene vse tri občine pilotnega projekta), istočasno organizirala Združenja trgovcev mestnih središč, Prvo Združenja trgovcev mesta Ljubljane je bilo že ustanovljeno in sicer 14. februarja 2011, v okviru PTZ. Predsednik Združenja je bilJanko Mlakar iz podjetja Center rokodelstva d.o.o. Sedaj Združenje podjetnikov centra mesta Ljubljana deluje že četrto leto, šteje 42 članov in predseduje mu g. Damijan Gašperič, podjetje GDA d.o.o., oziroma vsem znan kot slaščičarna CACAO na Petkovškovem nabrežju.

PTZ je že spomladi leta 2010 vzpostavila nacionalno projektno TCM skupino, v kateri so predstavniki mestnih občin Ljubljana, Koper in Celje, predstavniki STO, SVLR, PTZ in avstrijskega partnerja CIMABeratung + Management Gmbh.

TCM lahko deluje (primeri iz tujine) v različnih oblikah, kot napr. d.o.o., kot Združenje, kot občinski oddelek in podobno. Tudi financiranje je različno: od turističnih taks, proračuna mestnih občin, članarin zbornicam in podobno. V sosednji Avstriji je 44 % TCM organiziranih kot d.o.o. Povprečno število zaposlenih v njihovim TCM ekipah je 2,5. Povprečni prispevki v TCM proračun v Avstriji: (64% občine, 23% turistične takse, 10% Združenja trgovcev, 3% ostali viri).