Združenje trgovcev mesta Ljubljana

Evropska definicija TCM


po Evropski zvezi mestnega marketinga


  • TCM skrbi za ohranjanje in razvoj mestnih jeder
  • TCM se zavzema za ekonomski, socialni in kulturni razvoj mestnega jedra
  • TCM je formalno ali neformalno javno privatno partnerstvo, ki je osredotočeno na vizijo in strateški razvoj mestnih jeder, vključuje pa strokovnjake z različnih področij: managementa, marketinga, razvoja mestnega jedra, itn
  • TCM združuje partnerje iz različnih področij (mestne občine, vladne organizacije, turistične organizacije, zbornice,..), ki si prizadevajo za ohranjanje in razvoj mestnih jeder, ter v ta namen izvajajo različne aktivnosti.
  • TCM se financira iz javnega in privatnega sektorja
  • TCM na pro aktiven in inovativen način išče nove priložnosti v mestu, skrbi za razvoj okolja ter način življenja in navad ljudi

    Vir