Združenje trgovcev mesta Ljubljana

Pregled TCM v Evropi


Prvi TCM je bil organiziran v Veliki Britaniji v začetku 70 tihlet. V poznih 80 tih in v začetku 90 tih se začenjajo masovno organizirati TCM v nemško govorečih državah.

Trenutna situacija v Evropi:

  • 2500 profesionalnih TCM po vsej Evropi
  • Številne aktivnosti med posameznimi evropskimi državami in nacionalnimi TCM
  • Skupni odprti evropski projekti in možnost sofinanciranja preko sredstev EU
  • V zadnjih nekaj letih je veliko evropskih držav sprejelo nove zakone glede obnove in razvoja mest (Velika Britanija, Nizozemska, Francija, Nemčija)
  • V financiranje TCM se vključujejo lastniki lokalov in zemljišč
  • V nekaterih državah so sprejeli nacionalne zakone o financiranju aktivnosti TCM
  • Razvijajo se novi modeli TCM

Primeri dobrih praks so npr: Salzburg, Wels, Dunaj in Gradec. V Salzburgu so že leta 1970 ustanovili združenje podjetnikov in trgovcev v centru mesta. Profesionalni TCM pa deluje od leta 1998, Organizirani je kot d.o.o. Je zelo dober primer mestnega marketinga trgovine na drobno, inovativnih kulturnih dogodkov in upravljanja s praznimi lokali. Salzburg ima 150.000 prebivalcev, več kot 6 milijonov dnevnih obiskovalcev letno ter 2,3 milijona nočitev letno.