Združenje trgovcev mesta Ljubljana

Novice


Arhiv: Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobnoprodajne cene cigaret

Na podlagi devetega odstavka 8. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljevanju ZTro-1) nastane obveznost za obračun trošarine tudi takrat, ko se za drobno rezani tobak in cigarete zviša drobnoprodajna cena (DPC). Zaradi navedenega so osebe, ki imajo drobno rezani tobak in cigarete na zalogi zunaj trošarinskih skladišč, dolžne na dan pred zvišanjem DPC za drobno rezani tobak in cigarete, ki jih imajo na zalogi, opraviti popis ter davčnemu organu predložiti zapisnik o popisu ter obračun trošarine najpozneje 15. dan po popisu. V zvezi z navedenim vas obveščamo, da se bodo 23. 8. 2017 zvišale cene cigaret Winston Classic, Winston Blue, Winston Silver in Winston White. Razpredelnica s starimi in novimi DPC cigaret (Seznam drobnoprodajnih cen cigaret) se nahaja na spletni strani FURS.Glede na to, da se bodo DPC cigaret spremenile 23. 8. 2017, morajo zavezanci opraviti popis zalog cigaret na dan 22. 8. 2017 in pristojnemu finančnemu uradu dostaviti zapisnik o popisu cigaret, ki se predloži na obrazcu »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak oziroma cigarete« do 6. 9.2017. Obveznost za plačilo razlike trošarine za znesek, ki je enaka ali višja od 10 evrov, zapade v plačilo na dan 21. 10. 2017. Ker je to sobota, se rok za navedeno plačilo razlike trošarine v skladu s 45. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo z vsemi spremembami) prenese na prvi naslednji delovni dan, to je 23. 10. 2017.

Fotogalerija