Združenje trgovcev mesta Ljubljana

Združenje podjetnikov centra mesta Ljubljana


Združeni za ustvarjanje boljših pogojev poslovanja v mestu Ljubljana


Podjetniško trgovska zbornica (PTZ) pri GZS je 14. februarja 2011 na pobudo ljubljanskih trgovcev ustanovila novo Združenje trgovcev mesta Ljubljana. Namen Združenja je povezati čim večje število trgovcev v mestnem središču Ljubljane, da bi lažje in učinkoviteje uresničevali skupne interese in ustvarjali boljše pogoje poslovanja.

Potrebo po ustanovitvi Združenja trgovcev mesta Ljubljana so trgovci izrazili že januarja 2010 na 1. srečanju trgovcev mesta Ljubljane, ter na drugem srečanju septembra 2010 z županom Zoranom Jankovičem, ko se je zbralo skoraj 100 trgovcev. Združenje sedaj deluje že četrto leto in se je preimenovalo v Združenje podjetnikov centra mesta Ljubljana (ZPCML). Gre namreč za povezovanje med vsemi, ki delajo ali živijo v centru mesta in so seveda povezani z mestno oblastjo.

Združenje si bo prizadevalo v sodelovanju z GZS-Podjetniško trgovsko zbornico za:

  • vzpostavitev mestnega marketinga (skupen FB profil Ljubjana Center, skupni nastop v bookletu za turiste, redna mreženja in povezovanje z ostalimi, ki delujejo v centru mesta....),
  • skupne promocijske akcije ter zvpostavitev sodelovanja med podjetniki,
  • organizacija aktualnih izobraževanj in usposabljanj,
  • informiranje o aktualnih dogodkih, poslovnih priložnostih, zakonskih spremembah, posredovanje poslovnih informacij.

 


Avtor: PTZ