Združenje trgovcev mesta Ljubljana

Članstvo v Združenju podjetnikov mesta Ljubljana


Član združenja lahko postane vsaka gospodarska družba ali samostojni podjetnik v skladu z Zakonom o gospodarskih družbahin je predhodno včlanjen v GZS PTZ.

Ob včlanitvi v Združenje trgovcev mesta Ljubljana, se član moralno in za svojo korist, kakor tudi za korist stroke obveže delovati v skladu z določili tega ustanovnega akta, z ostalimi akti združenja in sklepi organov vodenja združenja.

Novi član se v Združenje včlani s pisno izjavo o pristopu v Združenje.

 


Avtor: PTZ
Pripeti dokumenti