Združenje trgovcev mesta Ljubljana

Novice


Arhiv: Plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobnoprodajne cene drobno rezanega tobaka in cigaret

1.3.2017 so se  zvišale cene drobno rezanega tobaka in cigaret. FURS je na svoji spletni strani objavila razpredelnico s starimi in novimi DPC drobno rezanega tobaka in cigaret. Glede na spremembo, morajo zavezanci opraviti popis zalog drobno rezanega tobaka in cigaret na dan 28.2. 2017 in pristojnemu finančnemu uradu dostaviti obračun razlike trošarine do 15.3.2017. Obveznost za plačilo razlike trošarine zapade v plačilo na dan 3.5.2017.

Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete:

Trošarina se plača najpozneje 60. dan po opravljenem popisu. Obračun trošarine se davčnemu organu ne predloži, če je znesek trošarine, ki bi jo bilo treba obračunati, nižji od 10 evrov. V tem primeru se v zapisniku o popisu drobno rezanega tobaka oziroma cigaret, ki se predloži na obrazcu »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak oziroma cigarete« navede, da je znesek trošarine nižji od 10 evrov. V zvezi z navedenim vas obveščamo, da se bodo 1. 3. 2017 zvišale cene cigaret navedenih v »Pripomočku za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete z dne 28. 2. 2017«. Glede na to, da se bodo DPC cigaret spremenile 1. 3. 2017, morajo zavezanci opraviti popis zalog cigaret na dan 28. 2. 2017 in pristojnemu finančnemu uradu dostaviti zapisnik o popisu drobno rezanega tobaka oziroma cigaret,  do 15. 3. 2017. Obveznost za plačilo razlike trošarine za znesek, ki je enak ali višji od 10 evrov, zapade v plačilo na dan 29. 4. 2017. Ker je to sobota, se rok  prenese na prvi naslednji delovni dan, to je 3. 5. 2017.

Fotogalerija