Združenje trgovcev mesta Ljubljana

Novice


Arhiv: »Oživljanje podjetništva v mestnih jedrih« srečanje z okroglo mizo MOS

Srečanje »Oživljanje podjetništva v mestnih jedrih« je potekalo v torek, 13. septembra 2016, od 11.30 do 13.30 ure je v sejni sobi Celjanka, v okviru prireditve MOS Celje.

Kot odgovor na trend izumiranja mestnih središč, se je razvil pristop management mestnih središč (TCM, Town Centre Management) oziroma MMSS  - managamenet mestnih središč Slovenije, kot partnerski model sodelovanja, v katerem povezano delujejo vsi vključeni deležniki iz javnega in zasebnega sektorja – občine, podjetniki in drugi ponudniki iz mestnih jeder, lokalna skupnost in turizem. Projekt TCM je v leta 2011 v sodelovanju z avstrijskim partnerjem,  Sloveniji predstavila GZS Podjetniško trgovska zbornica.Na podlagi primerov dobrih praks posameznih občin, ki so se razvile do danes,  je bil na srečanju poudarjen pomen uvajanja različnih modelov managementa mestnih središč in iskanja novih podjetniških priložnosti za njihovo oživljanje. Temu povezovanju se sedaj aktivno pridružuje tudi agencija SPIRIT Slovenija, ki bo spodbujala tovrstni koncept oživljanja mestnih središč dolgoročno in sicer tako neposredno preko ukrepov ozaveščanja in izobraževanja akterjev, kot posredno pri pripravi predlogov sistemskih ukrepov za vzpostavitev celovitejšega pristopa upravljanja mestnih središč v Sloveniji.  Dogodek je organizirala SPIRIT Slovenija, javna agencija, skupaj s sodelujočimi predstavniki, kot v programu.Na dogodku smo udeležencem skušali odgovoriti na vsa odprta vprašanja, ki jih imajo občine in drugi akterji na področju oživljanja mestnih središč v okviru aktivnosti Managementa mestnih središč, hkrati pa je bilo za nas izjemnega pomena slišati pobude in predloge, kaj bi bilo na tem področju s strani drugih akterjev še potrebno izvesti.

Na podlagi primerov dobrih praks smo na srečanju poudarili pomen in potrebo po uvajanju različnih modelov managementa mestnih središč ter iskanju novih podjetniških priložnosti za njihovo oživljanje. Celotni posnetek dogodka in predstavitev dobrih praks, si lahko ogledate na naslednji povezavi oziroma si preberete članek v FINANCAH.

Program:

Uvodni govor, Dr. Sabina Koleša, generalna direktorica Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo (MGRT)
1. (Splošni del moderator) SPIRIT – predstavitev programa spodbujanja inovativnih ukrepov za oživljanje mestnih jeder in načrtovane aktivnosti v prihodnje 
2. Predstavitev MMS in njegovih ciljev: Podjetniško trgovska zbornica (PTZ) GZS kot nosilka pilotnega projekta na področju managementa mestnih jeder, ga. Vida Kožar in ga. Polona Mežan 
3. Predstavitev dobrih praks:
1. Mestna občina Koper / Zavod Koper Otok (primer dobre prakse in izobraževalne delavnice), ga. Jana Tolja in g. Miran Košpenda 
2. Mestna občina Celje (primer dobre prakse), ga. Tadeja Falnoga 
3. Mestna občina Kranj (primer dobre prakse) , ga. Nada Bogataj-Kržan 
4. Mestna občina Novo mesto (primer dobre prakse), g. Jure Dolinar 
4. Diskusija – predlogi – zaključki 


 Fotogalerija