Združenje trgovcev mesta Ljubljana

Novice


Arhiv: TCM SODELOVANJE S SLOVENSKIMI OBČINAMI

O oživljanju mestnih jeder tokrat v Krškem

Skupina predstavnic slovenskih občin, aktivnih na področju oživljanja mestnih središč, ki želijo s skupnim nastopom še dodatno opozarjati na pomen dobre ponudbe in obiska starih mestnih jeder, se je 3. novembra sestala v Krškem. Srečanje so posvetili predvsem primerom dobrih praks posameznih občin in skupnim projektom s poudarkom na doživljajskem turizmu ter krepitvi medobčinskega sodelovanja.

Po uvodnem pozdravu župana občine Krško mag. Mirana Stanka, ki je predstavil zaključek celovite obnove starega mestnega jedra Krško, je Polona Mežan iz GZS Podjetniško trgovske zbornice Slovenije predstavila začetke neformalnega združenja v okviru Mestnega marketinga, izvedene skupne projekte in primere dobrih praks predvsem v Kopru ter njeno vključitev v Komisijo za urbani razvoj pri SOS-u, saj so se srečanja udeležili tudi predstavniki dveh novih občin, in sicer Občine Črnomelj in Mestne občine Murska Sobota.

Sklenili so, da bodo aktivnosti na področju  oživljanja mestnih središč usmerili na področje doživljajskega turizma po sistemu pripovedovanja zgodb, oblikovanja lokalnih maskot in zemljevidov skozi otroške oči ter skozi vse leto izvajali skupne dogodke, kot npr. Razvajaj se v mestu, Otroški festival, Veseli december in podobno. Podprli so idejo, da se po posameznih občinah organizirajo t. i. podjetniški klepeti. Srečanje so zaključili z ogledom krškega mestnega jedra in gradu Rajhenburg.

Mestne občine Koper, Ljubljana in Celje so že v letu 2010 v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije vzpostavile trajno sodelovanje s predstavniki trgovcev in gostincev mestnega jedra. V zadnjih letih pa se sodelovanje med občinami na tem področju še dodatno krepi. Tako se je lani oblikovala skupina sedmih občin, v katero so se, poleg Kopra, Ljubljane in Celja, vključile še mestni občini Kranj in Velenje ter občini Naklo in Jesenice, z letošnjim letom pa še občine Krško, Črnomelj in mestni občini Murska Sobota in Nova Gorica, pogovori že potekajo tudi z Mestno občino Novo mesto.

 

 

 

Fotogalerija