Združenje trgovcev mesta Ljubljana

Novice


Arhiv: Razpis inovacije Zasavja za leto 2014 - 2015 - podaljšan rok do 8.4. 2015

Območna zbornica Zasavje 19. leto zapored objavlja Razpis za inovacije Zasavja. Priznanja za najboljše inovacije v Zasavju, predstavljajo najvišja priznanja inovativnih dosežkov zasavskih podjetij, posameznikov in inštitucij. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva ter konkurenčne prednosti za podjetja.

S prijavo na Razpis inovacije Zasavja za leto 2014 - 2015, je družbam in inovatorjem omogočena promocija projektov, njihovih novih inovativnih dosežkov, tako na regijski kot nacionalni ravni. Na zaključni prireditvi inovatorji predstavijo svoje inovacije, najmanj tri najboljše inovacije iz Zasavja pa kandidirajo tudi na nacionalni ravni. 

Na razpis se lahko prijavijo:
vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja zasavske regije. 

Inovatorji se prijavijo na razpis s priloženim Prijavnim obrazcem, zaželjeno pa je tudi, da priložijo dodatni predstavitveni material, ki se nanaša na inovacijo (PowerPoint prezentacije, povezave na predstavitvene filme, katalogi itd.).

Prjave pošljite na naslov:
GZS Obmoćna zbornica Zasavje
Podvine 36
1410 Zagorje ob savi 
s pripisom: "Ne odpiraj - razpis za inovacije 2014 - 2015" 

prijave lahko pošljete tudi v e-obliki (navodila so v Razpisu)

ROK za oddajo je 8.4. 2015

Podrobnejše informacije sledijo v pripetih dokumentih:

Kontakt:
Alenka Gračnar, telefon 03 56 34 375, e-naslov: alenka.gracnar@gzs.si 

Fotogalerija