Združenje trgovcev mesta Ljubljana

Novice


Arhiv: Nova pravila glede energijskega označevanja gospodinjskih aparatov

Nova pravila glede energijskega označevanja za televizorje in novih razredov energijske učinkovitosti za hladilnike in zamrzovalnike, se bodo začela uporabljati od  30.11.2011 oziroma 20.12.2011 dalje, skladno z objavo v Uradnem listu EU . S tem dnem se namreč razveljavi Direktiva 92/75/EGS in stopi v veljavo nova Direktiva 2010/30/EU. Na njeni podlagi so bile sprejete delegirane uredbe, ki se nanašajo na posamezne gospodinjske aparate. Osnovo za dosedanjo ureditev v Sloveniji opredeljuje Energetski zakon s podzakonskimi akti, ki pa glede navedene problematike ni bil spremenjen, saj zakon ni bil vložen v Državni zbor RS.

1. označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev
Delegirana uredba 1059/2010, ki se nanaša na označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev določa, da se navedena uredba uporablja od 20.12.2011 dalje, vendar pa se določbe, ki se nanašajo na obveznosti dobaviteljev v točkah d. in e, 3. člena ter obveznosti trgovcev v točki b, c in d 4. člena , ne uporabljajo za tiskane oglase in tiskano tehnično promocijsko gradivo, objavljeno pred 30.3.2012. Vendar pa prehodna določba v svojem 9. členu določa tudi, da so gospodinjski aparati, ki se dajo na trg pred 30.11.2011, v skladu z Direktivo 97/17/ES.

2. označevanje gospodinjskih pralnih strojev
Delegirana uredba 1061/2010 določa, da se navedena uredba uporablja od 20.12.2011 dalje, vendar pa se določbe, ki se nanašajo na obveznosti dobaviteljev v točkah d. in e, 3. člena ter obveznosti trgovcev v točki b, c in d 4. člena , ne uporabljajo za tiskane oglase in tiskano tehnično promocijsko gradivo,  izdano pred 20.4.2012. Gospodinjski pralni stroji, ki so bili dani na trg pred 20.12.2011, morajo biti skladni z določbami Direktive 95/12/ES.

3. označevanje  gospodinjskih hladilnih aparatov
Delegirana uredba 1060/2010  se uporablja od 30.11.2011 dalje, vendar pa se člen 3 (d) ter člen 4 (c) in(d) ne uporabljata za tiskane oglase in tiskano tehnično promocijsko gradivo, objavljeno pred 30.3.2012. Gospodinjski  hladilni aparati, dani na trg pred 30.11.2011 so skladni z določbami Direktive 94/2/ES.

4. označevanje televizijskih sprejemnikov
Delegirana Uredba št. 1062/2010 določa, da se začne uporabljati od 30.11.2011 dalje, z izjemo člena 3 - točki d in e ter 4. člena- točke b, c in d, in sicer se ne uporabljajo za tiskane oglase in tiskano tehnično promocijsko gradivo, ki je bilo objavljeno pred 30.3.2012. opozarjamo na dejstvo, da se oblika nalepke iz poglavja »odgovornosti dobaviteljev« v skladu s 3. členom uporablja po sledečem časovnem razporedu:
Oblika nalepke, določena v Prilogi V, se uporablja po naslednjem časovnem razporedu:
(a) za televizorje, dane na trg od 30. novembra 2011, so nalepke za televizorje z razredi energetske učinkovitosti:
(i) A, B, C, D, E, F, G v skladu s točko 1 Priloge V ali, kadar se zdi dobaviteljem primerno, s točko 2 navedene priloge;
(ii) A+ v skladu s točko 2 Priloge V;
(iii) A++ v skladu s točko 3 Priloge V;
(iv) A+++ v skladu s točko 4 Priloge V;
(b) za televizorje, dane na trg od 1. januarja 2014, so nalepke z razredi energetske učinkovitosti A+, A, B, C, D, E, F v skladu s točko 2 Priloge V ali, kadar se zdi dobaviteljem primerno, v skladu s točko 3 navedene priloge;
(c) za televizorje, dane na trg od 1. januarja 2017, so nalepke z razredi energetske učinkovitosti A++, A+, A, B, C, D, E v skladu s točko 3 Priloge V ali, kadar se zdi dobaviteljem primerno, v skladu s točko 4 navedene priloge;
(d) za televizorje, dane na trg od 1. januarja 2020, so nalepke z razredi energetske učinkovitosti A+++, A++, A+, A, B, C, D v skladu s točko 4 Priloge V.

Fotogalerija