Združenje trgovcev mesta Ljubljana

Novice


Arhiv: Zbor članov Združenja malih trgovcev Slovenije 14.03.2012

 

VABILO

Spoštovani člani Združenja malih trgovcev Slovenije!

Vabimo vas na 6. zbor vseh članov Združenja malih trgovcev Slovenije GZS - Podjetniško trgovske zbornice, ki bo

vsredo, 14. marca 2012 ob 13. uri,

v dvorani C v 1. nadstropju na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.

D n e v n ir e d:

13.00 Uvodni nagovor - mag. Vida Kožar, direktorica PTZ

13.10 Fleksibilnost urejanja delovnih razmerij ; ga. Nina Globočnik, univ.dipl.prav. z opravljenim pravniškim državnim izpitom, direktorica Inštituta za delodajalce na GZS

13.45 Predstavitev poročila dela za leto 2011 Združenja malih trgovcev Slovenije (ZMTS) in Programa dela za leto 2012; g. Jože Vencelj, predsednik ZMTS

14.00 Internacionalizacija podjetij, najbolj aktualni tuji trgi ; g. MatejRogelj, namestnik direktorja Oddelka za mednarodno sodelovanje na GZS

14.20 Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v stečajnem postopku z novejšo sodno prakso – ga. Mojca Breznik odvetnica

15.-15.15Razprava

Vljudno vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do petka, 09. marca 2012, ga. Poloni Mežan na tel. 01/5898-103 ali po e-pošti polona.mezan@gzs.si.

Parkiranje v garažni hiši (1. klet) je brezplačno in možno do zasedbe parkirnih mest. V primeru vaše odsotnosti vas zaradi sklepčnosti zbora prosimo za pooblastilo (priloga!).

V pričakovanju vaše udeležbe vas lepo pozdravljamo!

Jože Vencelj, l.r.                                                                             mag. Vida Kožar

Predsednik Združenja malih trgovcev Slovenije                     Direktorica GZS-PTZ

Fotogalerija