Združenje trgovcev mesta Ljubljana

Novice


Arhiv: Registracija prevoznikov, trgovcev in uvoznikov na področju živalskih stranskih proizvodov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (veterinsarska uprava Republike Slovenije) opozarja na novo zakonodajo, ki je stopila v veljavo 4.marca 2011, in sicer Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih). Za izvajanje te uredbe pa je bila sprejeta Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 dne 25.februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov.

Prav tako je bila v Uradnem listu Republike Slovenije št. 58/2011 z dne 20.07.2011 objavljena Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi. Ta uredba določa ministrstva in pristojne organe Republike Slovenije za izvajanje in nadzor nad Uredbo (ES) št- 1069/2009, v Uredbi pa so določeni tudi prekrški in kazni za kršitve teh določb.

V skladu z novo zakonodajo (23.člen Uredbe (ES) št.1069/2009) je sedaj kot novost predpisana obvezna registracija nosilcev dejavnosti, ki so dejavni na katerikoli stopnji prevoza, dejanja na trg ter distribucije živlskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov. To v praksi pomeni obveznost registracije za prevoznike, trgovce, uvoznike in distributerje, ki ne delujejo v okviru odobrenega obrata.

 Vir

Fotogalerija