Združenje trgovcev mesta Ljubljana

Novice


Arhiv: SPIRIT Slovenija sofinancira stroške udeležbe na mednarodnih sejmih v tujini in stroške izdelave tržnih raziskav na novih tujih trgih

Javna agencija Spirit slovenskim podjetjem pri vstopu na tuje trge ponuja vrsto pomoči, namenjene zniževanju stroškov vstopa in poslovanja podjetij na tujih trgih. Objavljena sta dva javna razpisa, s katerima bo podjetjem sofinancirala stroške udeležbe na mednarodnih sejmih v tujini in stroške izdelave tržnih raziskav na novih tujih trgih. 

V okviru javnega razpisa »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini« bo na voljo 400.000 EUR, obseg sofinanciranja bo znašal največ 60 % upravičenih stroškov oziroma največ 8.000 EUR na podjetje. Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmih, ki bodo izvedeni od 1.1.2014 do 31.12.2014.Javni razpis bo odprt do vključno srede, 30. aprila 2014 do 13.00 ure, razpisna dokumentacija bo na voljo na spletni strani www.spiritslovenia.si.

V okviru javnega razpisa »Sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2014« bo na voljo 190.000 EUR, posamezno podjetje bo lahko prejelo največ 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 5.000 EUR.Upoštevani bodo projekti izdelave tržnih raziskav, ki bodo izvedeni od dneva oddaje vloge na ta javni razpis in najdlje do 7.11.2014.Javni razpis bo odprt do vključno srede, 7. maja do 12.00 ure, razpisna dokumentacija bo na voljo na spletni strani www.spiritslovenia.si.

VIR: SPIRIT SLOVENIJA

Fotogalerija