Združenje trgovcev mesta Ljubljana

Novice


Arhiv: 3. Zbor Združenja trgovcev mesta Ljubljana in njegova razširitev in preimenovanje v Združenje podjetnikov centra mesta Ljubjana

19. junija je potekal zbor članov Združenja trgovcev mesta Ljubljana (ZTML). Članom je bil predstavljen primer dobre prakse TCM - Mestnega marketinga iz Mestne občine Koper (MOK). Svetovalka župana Jana Tolja in koordinator Zavoda Koper Otok Miran Košpenda sta predstavila kako povezovanje med podjetniki, ki delujejo v centru mesta in MOK, usklajeno teče. Tudi tam so združeni vsi podjetniki, ki v mestu opravljajo svoje dejavnosti. Tako so se tudi člani Združenja trgovcev mesta Ljubljana, odločili za preimenovanje in razširitev združenja. Novo Združenje podjetnikov centra mesta Ljubljana (ZPCML), tako vabi vse, ki delujejo v centru mesta Ljubljana, da se priključijo članom in pomagajo ustvarjati boljše pogoje tako za podjetnike, kakor tudi za obiskovalce mesta samega. Več informacij lahko dobite pri kooridnatorki združenja Poloni Mežan, tel. 01/58 98 103 ali na e naslovu: polona.mezan@gzs.si

Fotogalerija